Våga bygga broar! Vi kan möta varann med öppna sinnen och nyfikenhet.Våga låta dig bäras av honom som vill bära. Musik av Fauré, Schostakovic, jazz och från film.