Duolus DUO Cecilia Luther och Hannah Salo är en stråkduo som bjuder på arrangemang av klassisk musik, visor och filmmusik.

Våren 2024 gör duon en turne i Göteborgs stad på 25 äldreboenden i Speldax regi.