Jag har studerat fiol vid musikhögskolan i Göteborg åren 1992-1997 med Lisbeth Wecchi som fiollärare. Därefter har jag arbetat som fiollärare och musiker, men målandet och skrivandet har vuxit som intressen det senare åren och blivit ytterligare sätt att uttrycka mig själv på.

Sommaren 2017 kom min bok ” LIVNÄRA tankar från boden” ut med dikter och akvareller. Mycket av de program jag gjort präglas av livsfrågor, men jag delar gärna musik i livets alla skeden som fest, konserter, begravning och tankeprogram med dig som är intresserad.

Här kan du se var jag gjort mina program med dikt, bild och musik.

Konsert med boken LIVNÄRA

 • 5 Juli-17 Starrkärrs kyrka
 • 9 Juli -17 Gräfsnäs kyrka
 • 16 Juli -17 Gråbo Stora Lundby
 • 20 August -17 Valstad kyrka
 • 18 Februari-18 Östad kyrka 
 • 19 September-18 Christine kyrka Alingsås

Fiol, färger och frimodiga funderingar

 •     14 Februari-18 Skepplanda församlingshem
 •     23 April-18 Lerum gemenskapsträff
 •     19 September-18 Östad församlingshem
 •     2  Oktober-18 Gråbo Stora Lundby församlingshem
 • 11 Okt -18 Equmeniakyrkan Alingsås stugträff
 • 23 Okt -18 Nol kyrka musikcafe
 • 15 Nov-18 Falköping Fredriksbergskyrkan gem.träff
 • 30 Jan-19 Surte gemenskapsträff 
 • 31 Jan-19 Älvängen Equmeniakyrkan RPG gemenskapsträff
 • 27 Mars-19 Carl Johans församling gem träff Göteborg
 • 23 April -19 Björlanda församling gem träff
 •    20 Juli-19 Gräfsnäs Equmeniakyrka Sommarmusik
 •   12 Sept-19 Lerum RPG
 •   20 Nov-21 Förlanda församlingshem gem.träff
 • 23 April-22 Floby församlingshem kvinnofrukost
 • 15 Sept -22 Majornakyrkan Equmenia
 • 17 Jan-23 Skallsjö församlingshem ” Ljuspunkten”
 • 8 Febr-23. Rambergets equmeniakyrka 
 • 6 April-24 Retreat Lärjungagården Torestorp
 • 17 April-24 Ellös musikcafe

Sprickor, från utmattning till hopp

 • 27 Februari-18 Nols kyrka
 • 11 April-18 Länghems herrgård
 • 14 April-18 Kvinnofrukost Valstad, Tidahol
 • 29 April -18 Korskyrkan Hedefors
 • 14 Juni-18 Od bokcafé sommarboksdagar
 • 18 Nov -18 Kungälv Munkegärdskyrkan tema em sårbarhet
 • 24 Nov-18Vasakyrkan i Göteborg,  lördagsträff med tema
 • 5 Dec -18 Christine kyrka Alingsås after work för kvinnor 
 • 26 Jan -19 Caroli församling Borås kvinnofrukost
 • 2 Mars-19 Skepplanda församling kvinnofrukost
 • 11 Mars- 19 Västervik St. Lukasstiftelsen Campus
 • 12 Mars-19 Vimmerby folkhögskola St. Lukasstiftelsen 
 • 5  April-19 Partille församling kvinnofrukost
 • 8 Maj-19 Lerum Aspenäskyrkan temakväll 
 • 8 Febr-20 Equmeniakyrkan Gamleby
 • 13 Nov-21 Warenbergskyrkan EFS Falköping Temakväll
 • 7 Okt-23 Kvinnofrukost Björkekärrs församling
 • 16 Mars-24 Kvinnofrukost Fjärås

Nära marken och himlen

 • 29 Okt-18 Lerums förs. hem ” Äntligen måndag” gem. träff
 •   9  Febr-19 Christine kyrka Alingsås lör ” Andrum”
 • 4 Maj-19 Landskyrkan Alingsås musikgudstjänst
 • 17 Juli -19 Starrkärrs kyrka Musik i sommarkväll
 • 14 Juli-22 Hemsjö kyrka sommarmusik
 • 7 Okt-23 Kvinnofrukost Björkekärrs församling

Toner och stjärnstoff

 • 14 Febr. Equmeniakyrkan Alingsås stugträff
 • 29 April Lerum ” Äntligen måndag”
 • 19 Nov-19 Carl Johans kyrka Göteborg 
 •  18 Nov -21 Gemenskapsträff Partille
 • 12 Nov -22 Skepplanda församlingshem program för kvinnor

Min pappas lilla blåa stol

 • 14 April-19 Kymbo kyrka
    27 Okt-19 Östad kyrka temakväll
 • 20 Okt-20 Nol  kyrka
 • 6 Nov-21 Equmeniakyrkan Alingsås Ljuständningsgudstjänst
 • 7 Nov- 21 Aspenäs kyrkan Lerum Alla helgonagudstjänst
 • 25 Sept-22 Partille Kvinnofrukost
 • 27 Okt -22 Skallsjö kyrka Ton och tanke
 • 5 Nov-22 Östad kyrka Alla helgona

Toner och tankar från en kyrkoruin

 • 25 Maj-20 Lerums kyrka digitalt ( corona )
 • 23 Augusti-20 Gudhems kyrka
 • 5 Augusti-21 Santa Maria domkyrka Visby
 • 11 Augusti-21 Hörsne kyrka Gotland
 • 7 April-22 Kastdalakyrkan Kungälv
 •  22 Juni -23 Antens kyrka sommarmusik med trion Triolus
 • 20 Juni-23 Stora Lundby kyrka sommarmusik trion Triolus

Bevara ditt hjärta

 • 9 Okt-21 Musikandakt Christine kyrka Alingsås
 •  23 Maj-22 Äntligen måndag träff Lerums församlingshem

Broar mot ljus

 • 25 Okt-21 Äntligen måndag Lerums församlingshem
 • 28 Okt -21 Gemenskapsträff RPG Alingsås Equmeniakyrkan
 • 26 Okt-22 Carl Johan kyrka Göteborg Hållplats Carl Johan
 • 24 Nov-22 Förlanda kyrka Gemenskapsträff

Medvandraren

 • 28 Febr -22 ”Äntligen Måndag” Lerum
 • 10 Maj -22 Sopplunch Östad församlingshem
 • 11 Febr-23 Christine kyrka Alingsås musikandakt
 • 20 Mars-24 Hållplats Carl Johan Göteborg

Stavkyrkan möter nuet

 •  2 April-22 Christine kyrka Alingsås
 • 13 Mars-23 Lerums församlingshem ” Äntligen måndag”

Novemberljus

 •  21 Nov -22 Lerum Äntligen måndag
 • 12 Okt-23 Orust Långelanda församlingshem

Det levande ljuset

 •  

Skatten i mörkret

 •  9 Mars -23 Christine kyrka Alingsås