I detta program delar jag stora och små tankar om livet med dig. Jag visar mina akvareller på storduk och har med högtalare till kompet jag använder då jag spelar fiol till. Musiken är blandad. Bach, Benny Andersson, Ravel, folkmusik och tango.

Du lånar mig de vackraste vingar
fast jag är en jordmyra.
Du lär mig släppa taget och låter mig bäras av din vind.
Utsikten av din nåd är magnifik här uppifrån.
Lättad glider jag över de mörka skogar jag bar i mitt hjärta.
Bländas när förundran landar.
Om än för några ögonblick ser jag rakt in i skaparens ögon.
Ytan håller för vattenskräddaren.
Vinden bär tofsvipans svängar.
Gräsets tunna grönstrå bär den tunga humlan.
Skulle han då inte bära mig?