Jag spelar gärna till större verk i olika sammanhang, instrumentalt eller till kör.