Det finns en medvandrares som är själv vägen och vill gå med oss. Inspirerade av honom kan vi också gå med varandra. I detta program använder jag musik av Simon and Garfunkel, Taube, Einaudi och Mozart.