Pilgrimen fanns inte bara på medeltiden, många idag vandrar mot heliga mål för att komma nära sig själva, varandra, naturen och Gud. Egentligen kan hela livet ses som en pilgrimsvandring om det stora målet. Detta program gör stråktrion TRIOLUS ( Trio Luther Salo ) med musik av Bach, Hildegard av Bingen, Jenkins mm.