Folkmusik med tre kvinnor! Elisabeth Wättring, Elinor Emilsson och jag. Alla spelar vi fiol, men lite sång och piano till visor kan det också bli.