Mitt i den mörka hösttiden, ett svagt stilla ljus av hopp. Om vi vågar dela mörkret kan ljuset bryta in. Polskor möter filmmusik från Superman och Under Paris skyar i musiken.