Att drabbas av cancer eller annan svår sjukdom ställer hela livet upp och ner, men i det svåra kan vi mötas med vår rädsla, svaghet, där kan vi också uppleva oss burna, om vi vågar.