Kanske har du någon gång känt historiens vingslag då du besökt en kyrkoruin. Jag önskar att du i detta program med dikt, bild och musik också ska få tid till eftertanke och möta dig själv och Gud.

Murgrönekraft.
Denna envisa förmåga 
att växa på ruiner.
Den talar om att det går.
Inte bygga upp det gamla,
men klä in det sargade och nakna
med nytt liv.
Slingra sig fram över hårda stenar,
sätta knopp och frukt,
av nytt slag.

Var så god och titta på ett smakprov här: