Jag har gjort 2 olika konstutställningar med akvareller och dikter från mina böcker.

LIVNÄRA 

Noltorpskyrkan Alingsås höst 2017

Equmeniakyrkan Alingsås höst 2018

RUMTID

Noltorpskyrkan Alingsås höst 2019

Christine kyrka Alingsås sommar 2020

Partille församlingshem tidig höst 2023

Algutstorps prästgård Vårgårda sen höst 2023

Fässbergskyrkan Mölndal vinter 2023